Struktura

ReLearn Plastics implementation follows this structure:

1.) Začetek – dogovori, priprava dejavnosti in organizacija.

2.) Usposabljanje šolskega osebja – priprava strokovnih priročnikov in tečajev usposabljanja učiteljev.

3.) Usposabljanje učencev šol – Izvajanje metodologij v razredih ter izmenjava izkušenj in učenja za dijake šol.

4.) Zaključek – končna evalvacija načrt za prihodnja skupna sodelovanja.

5.) Vodenje projekta (transverzalno) – Trimesečna poročila, virtualna in transnacionalna srečanja.

6.) Razširjanje (transverzalno) – Spletna stran, socialna omrežja, srečanja, namenjena predvsem dijakom in učiteljem ter strokovnjakom.