Struktura

ReLearn Plastics implementation follows this structure:

1.) Početak – Dogovori, priprema aktivnosti i organizacija.

2.) Obuka osoblja škole – Priprema tehničkih priručnika i kurseva za nastavnike škole

3.) Obuka učenika – Implementacija metodologija u učionicama i iskustva i razmene učenja kod učenika.

4.) Završetak – Krajnje ocenjivanje mapa puta za zajedničke buduće saradnje.

5.) Upravljanje projektom (transverzalno) – tromesečni izveštaji, virtuelni i transnacionalni sastanci.

6.) Diseminacija (transverzalna) – Web stranica, društvene mreže, sastanci, uglavnom upućeni kad učenicima i nastavnicima iz te škole i ostalim profesionalnom osoblju.